Post Date: 10/07/2017
Bảng Giá Tham Khảo
I. CHỮA RĂNG
1. Nội nha (chữa tủy) Răng cửa, Răng cửa sữa 400.000đ/1R
Răng cối nhỏ, Răng cối sữa 450.000đ/1R
Răng cối lớn 600.000đ/1R
Gắn pin 200.000đ/1R
2. Trám thẩm mỹ
*Bảo hành 3 năm
*Răng vỡ lớn hơn 1/2 sẽ không bảo hành
Trám răng trước thẩm mỹ  350.000đ/1R
Trám cổ răng 300.000đ/1R
Đắp mặt răng 400.000đ/1R
Trám răng sau thẩm mỹ  300.000đ/1R
3. Trám răng sau
*Bảo hành 3 năm
*Răng vỡ lớn hơn 1/2 sẽ không bảo hành
Trám răng sau thẩm mỹ (răng chữa tủy) 400.000đ/1R
Trám Amalgam 350.000đ/1R
Trám GC 250.000đ/1R
II. NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU
Nhổ răng Răng cửa, Răng dư ở trẻ em 200.000đ/1R
Răng khôn (không tiểu phẩu) 350.000đ/1R
Răng sau 250.000đ/1R
Tiểu phẩu Răng khôn, Răng ngầm, Cắt xương 1.200.000đ-1.600.000đ/1R
Tiểu phẫu cắt chóp, Ghép xương
(Thêm 01 răng kế cận: 600.000đ)
 
Cắt lợi trùm 400.000đ/1R
III. PHỤC HÌNH
Tháo lắp Hàm 1 răng
*Bảo hành 3 năm
500.000đ/1R
Hàm 2 răng trở lên 
*Bảo hành 3 năm
300.000đ/1R
Răng tạm 100.000đ/1R
Răng sứ 
*Bảo hành 5 năm
600.000đ/1R
Khung loại 1 1.100.000đ/1 khung
Khung titan 2.500.000đ/1 khung
Vá hàm 300.000đ (tự cứng)
450.000đ (nhựa nấu)
Móc thẩm mỹ 400.000đ/1 Móc
Hàm Biosoft bán hàm (chưa có răng) 1.200.000đ/1 Hàm
Hàm Biosoft toàn hàm (chưa có răng) 2.000.000đ/1 Hàm
Tấm lưới 400.000đ/1 Tấm
Móc liên kết 2.500.000đ/1 Móc
Đệm hàm nhựa mềm 1.500.000đ/1 Hàm
Đệm hàm nhựa nấu 600.000đ/1 Hàm
Cố định Răng sứ Cercon HT
*Bảo hành 7 năm
6.500.000đ/1R
Răng sứ Zirconia, Cercon 
*Bảo hành 7 năm
5.500.000đ/1R
Full Zirconia
*Bảo hành 7 năm 
6.500.000đ/1 ĐV
Mão kim loại 700.000đ/1 ĐV
Veneer sứ (chỉ làm cho răng trên) 1.200.000đ/1 ĐV
Veneer toàn sứ
*Bảo hành 3 năm
6.000.000đ/1 ĐV
Răng sứ Titan 
*Bảo hành 5 năm
2.500.000đ/1 ĐV
Răng sứ kim loại quý 
*Bảo hành 5 năm
Theo giá thị trường
Răng sứ 1.400.000đ/1 ĐV
Cùi giả 400.000đ/1 ĐV
Gắn răng chốt & Mão sứ 250.000đ/1 ĐV
Cắt cầu, Mão, Tháo chốt 200.000đ/ 1 ĐV
IV. NHA CHU
Cạo vôi & đánh bóng   300.000đ/2 Hàm
Điều trị viêm nướu   300.000đ/2 Hàm
Nha chu viêm   300.000đ/1R
V. TẨY TRẮNG
Máng tẩy trắng   600.000đ/1 Cặp
Tẩy trắng 2 hàm Tại phòng khám 2.500.000đ/2 Hàm
Tại nhà 1.800.000/2 Hàm
Ống tẩy trắng   300.000đ/Ống
Gắn hạt kim cương 
*Bảo hành 02 năm
  400.000đ/Hạt
VI. CHỈNH HÌNH
Điều trị khớp cắn & RLCN KTDH Máng nhai 3.000.000đ/1 Máng
Chỉnh hình toàn diện Mắc cài kim loại 25.000.000đ – 50.000.000đ/2 Hàm
Mắc cài sứ 35.000.000đ – 60.000.000đ/2 Hàm
Sử dụng Minivis 2.200.000đ/1 Trụ
Tiền chỉnh nha 10.000.000đ – 20.000.000đ/2 Hàm