Ngày đăng: 10/07/2017

 

Bảng Giá Nha Khoa Hoàng Lê
I. CHỮA RĂNG
1. Nội nha (chữa tủy) Răng cửa, Răng cửa sữa 650.000đ/1R
Răng cối nhỏ, Răng cối sữa 750.000đ/1R
Răng cối lớn 900.000đ/1R
2. Trám thẩm mỹ
*Bảo hành 3 năm
*Răng vỡ lớn hơn 1/2 sẽ không bảo hành
Trám răng trước 300.000đ/1R
Trám cổ răng 250.000đ/1R
Đắp mặt răng 350.000đ/1R
Trám răng sau  300.000đ/1R
3. Trám răng sau 
*Bảo hành 3 năm
*Răng vỡ lớn hơn 1/2 sẽ không bảo hành
Trám Amalgam 350.000đ/1R
  Trám GC 250.000đ/1R
II. NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU
Nhổ răng Răng sữa 100.000đ/1R
Răng cửa, Răng dư ở trẻ em 200.000đ/1R
Răng khôn (không tiểu phẫu) 350.000đ/1R
Răng sau 300.000đ/1R
Tiểu phẫu Răng khôn, Răng ngầm, Cắt xương 1.200.000đ-1.600.000đ/1R
Tiểu phẫu cắt chóp, Ghép xương
(Thêm 01 răng kế cận: 600.000đ)
1.200.000đ-1.600.000đ/1R
Cắt lợi trùm 400.000đ/1R
III. PHỤC HÌNH
Tháo lắp Hàm 1 răng
*Bảo hành 3 năm
500.000đ/1R
Hàm 2 răng trở lên 
*Bảo hành 3 năm
300.000đ/1R
Răng tạm 100.000đ/1R
Răng sứ 
*Bảo hành 5 năm
600.000đ/1R
Hàm khung 2.500.000đ/1 khung
Vá hàm 300.000đ (tự cứng)
450.000đ (nhựa nấu)
Móc thẩm mỹ 400.000đ/1 Móc
Hàm Biosoft bán hàm (chưa có răng) 1.200.000đ/1 Hàm
Hàm Biosoft toàn hàm (chưa có răng) 2.000.000đ/1 Hàm
Tấm lưới 400.000đ/1 Tấm
Móc liên kết 2.500.000đ/1 Móc
Đệm hàm nhựa mềm 1.500.000đ/1 Hàm
Đệm hàm nhựa nấu 600.000đ/1 Hàm

Cố định
Bảo hành 7 năm với tất cả răng sứ.

Răng sứ Cercon HT 6.500.000đ/1R
Răng sứ Zirconia, Cercon  5.500.000đ/1R
Full Zirconia 6.500.000đ/1R
Mão kim loại 700.000đ/1R
Veneer sứ (chỉ làm cho răng trên) 1.100.000đ/1R
Veneer toàn sứ 6.000.000đ/1R
Răng sứ Titan  2.500.000đ/1R
Răng sứ Mỹ 1.200.000đ/1R
Răng sứ Mỹ (có đường viền hoàn tất sứ thẩm mỹ bảo vệ nướu) 1.400.000đ/1R
Cùi giả 400.000đ/1R
Gắn răng chốt & Mão sứ 250.000đ/1R
Cắt cầu, Mão, Tháo chốt 200.000đ/ 1R
IV. NHA CHU
Cạo vôi & đánh bóng   300.000đ/2 Hàm
Điều trị viêm nướu   300.000đ/2 Hàm
Nha chu viêm   300.000đ/1 Răng
V. TẨY TRẮNG RĂNG
Máng tẩy trắng răng   600.000đ/1 Cặp
Tẩy trắng răng Tại phòng khám 2.500.000đ/2 Hàm
Tại nhà 1.500.000/2 Hàm
Ống tẩy trắng   300.000đ/Ống
Gắn hạt kim cương 
*Bảo hành 02 năm
  400.000đ/Hạt
VI. CHỈNH HÌNH
Điều trị khớp cắn & RLCN KTDH Máng nhai 3.000.000đ/1 Máng
Chỉnh hình toàn diện Mắc cài kim loại 25.000.000đ – 50.000.000đ/2 Hàm
Mắc cài sứ 35.000.000đ – 60.000.000đ/2 Hàm
Sử dụng Minivis 2.200.000đ/1 Trụ
Tiền chỉnh nha 10.000.000đ – 20.000.000đ/2 Hàm

ĐẶT HẸN NGAY