PHỤC HỒI INLAY / ONLAY

Ngày đăng: 05/07/2017

Để phục hồi xoang sâu lớn ở mặt nhai, nha sĩ thường sử dụng inlay/onlay hơn là dùng miếng trám hoặc bọc mão. Inlay/Onlay chỉ được dùng cho răng chưa lấy tuỷ. Inlay và Onlay có thể được làm từ sứ, vàng, hoặc hợp kim, hơn nữa hiện nay sứ là nguyên liệu khá phổ biến vì tính bền bỉ và sự đa dạng về màu sắc nên rất hợp với răng của bạn.

Inlay cũng giống như miếng trám và nằm bên trong mô răng. Nó được làm vừa khít với xoang sâu và được dán vào đó. Onlay là miếng trám để phục hồi và bao bọc răng vỡ lớn. Onlay được chỉ định trong những trường hợp mà sự phục hồi đáng kể được đòi hỏi.

nhorang15
Inlay và Onlay được điều trị trong 2 lần khám. Lần thứ nhất, nha sĩ sẽ lấy đi miếng trám cũ hoặc miếng mục của răng và chuẩn bị miếng inlay/onlay. Sau đó, nha sĩ sẽ lấy dấu răng để tiến hành làm inlay/onlay. Trên mẫu răng, nha sĩ sẽ đúc miếng inlay/onlay bằng sứ hoặc kim loại vừa khít với răng của bệnh nhân. Lần này nha sĩ sẽ trám tạm cho bạn rồi lấy hẹn cho lần hai.

nhorang16
Lần khám thứ hai, miếng trám tạm được lấy ra. Nha sĩ sẽ đảm bảo rằng miếng inlay/onlay phù hợp và vừa khít với răng và không cản trở khớp cắn của bạn. Sau đó, miếng inlay/onlay được dán vào răng và được đánh bóng trơn tru.